One World Counseling
                       

Click here to edit subtitle

“ONE WORLD COUNSELING”

(маслиҳатҳо ба одамони олам)

мақсади асосии мо ба мизоҷон хидмати табобати равоншуноси (психологи) расонидан ва инчунин, ба оила ва ақрабоҳои онҳо низ ёрии зарури равоншуноси ва иҷтомоиӣ расонидан аст!

 

            хизматҳои пешниҳодшуда:

ҳолати равоншуносиро мушаххас кардан DWI/DUI

маслиҳатҳо барои касонеки моддаҳои муаммои равоншуносиоварро истеъмол мекунанд (нашъамандӣ,гиёҳманди,ароқхӯрӣ дар назар дошта мешавад)

кумак барои бас намудани кашидани маҳсулотҳоти тамоку(сигарет,нос...)

барои вакилони маданияти гуногун ёрии психоглогии мутаносиби хосси маданияти онҳо расонидан

маслиҳати мутахасисон дар бораи бартараф намудани зӯровариҳо дар оила (зиддият ва нофаҳмиҳо байни зану-шавҳар,волидайн ва фарзандон), барои ҷараёнҳои баъди суди

табобатҳои махсуси психологи махс барои ҷараёнҳои баъди суди

ёрии консултативийи равоншуноси дар вақти ба кор баргаштан ва

аз нав барқрор кардан (ҷараёни махсусе ки бояд ҳар як шахс гузаштанаш шарт аст)

хидматрасонидани иҷтимоӣи (сотсиали)

барномаи "забони инглисӣ-чун забони дуюм"

консултатсияҳои фардӣ (индувидуали)

Биёед, дастгирӣ мекунем!

Ба ҳамаи мизоҷон ташхиси психологи бо тариқи конфедисиали,махфий монда мешавад ва мувофиқи ташхис табобат карда мешавад.

Мушовирон ба нозукиҳои талоботи ҷараёни табобат ҷиддий ва қатъий риоя менамоянд.

Агар зарурияти роҳхат пайдо шавад, мониторинги шифодиҳи, идоракунии ҷараён сахтгирона ва тарзи систематикӣ зери назар гирифта мешавад, контрол карда мешавад.

Консултантҳо мизоҷонро ҳамеша дар вақташ, бо вақти ризоги пешаки (appointment) қабул мекунанд, ин таври кор клиентҳо ва сарчашмаҳои ки онҳоро равон кардан пурра қаноатманд мекунад.

Клиентҳои “One World Counseling”  бе шаку-шубҳа бо мутахасисони дараҷаи олӣи соҳа, бо експертҳои малкаву-таҷрибадор, бо натиҷаҳои комёб таъмин карда мешаванд.

мутахасисони хизматрасон:

корманди иҷтимоийи летсензиядор (LMSW, LCSW)

мушовири бомалакаи летсензиядор (CASAC)

равоншунос-терапевт бо дараҷаи мастери

мутахасисони инглисзабон,русзабон, тоҷикзабон, забони яҳудиҳои бухорий,  форси-даризабон,ӯзбекзабон

идоракунии кор (Case Management)

Бо муолаҷаи психологии сифатнок таъмин менамоем!

“One World Counseing” дар ҷараёни коркуни бо ҳар як мизоҷ хусусияти фардии онҳоро ба ҳисоб гирифта дар асоси нақшаи махсус  кор мебарад, ёриi фойданок медиҳад.

Чун мизоҷон дарду муаммоҳои онҳо низ гуногун аст.

Дар рафти табобати психологи ба онҳо давои гуногуни хосса тавсия карда мешавад.

Mизоҷон  шояд аз “One World Counseling”  барои расидани мақсадҳои шахсии  худ  пурра қаноатмандӣ  ёбанд.

“ONE WORLD COUNSELING”

Омӯзиш ва таҷрибаҳои илмию-амалии   мо ба нисбати шахсони муаммодор ҳисси ҷавобгариро, ғамхӯриро пурзӯр мекунад. 

Дар давоми консултатсияҳои муолиҷавий беҳбудии ҳаррузаи мизоҷонро бо диққат   аз назар мегузаронанд ки ин мувофиқи мақсад аст.

Ҳадафи асосийи “One World Counseling”  таъминоти табобати консултативийи самаранок аст.